Północno-wschodnia Polska to region, w którym znajdują się dwa odmienne od siebie obszary – Warmia i Mazury. Większość ludzi nie wie, że obie te krainy mają swoją własną, unikalną historię i kulturę. Niestety, mimo że mieszkańcy tych ziem od wielu stuleci, ich liczba systematycznie maleje. To sprawia, że ich tradycje i zwyczaje są coraz bardziej zagrożone.

Warmia to region położony między Elblągiem i Braniewem a Olsztynem i Biskupcem. Jest to jednak zupełnie inna kraina niż Mazury, które znajdują się dalej na wschód. Mieszkańcy Warmii i Mazur różnią się nie tylko językiem, ale także religią. Warmiacy są katolikami, a Mazurzy protestantami. Pomimo różnic, obie grupy w czasach zaborów walczyły o utrzymanie swojej polskości.