Browse Category

Lidzbark Warmiński

Lidzbark jest historycznie ważnym miastem Warmii. Przez wieki był największym miastem tej okolicy, a także jej stolicą. W XIX wieku był ważnym centrum gospodarczym, które stanowiło ważny ośrodek wiary i kultury w ówczesnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z tego powodu miasto to zasłużenie nazywane było Perłą Warmii.

W roku 1308 Eberhard z Nysy na Śląsku lokował miasto, którego założyciel pochodził ze Śląska. W miasto napłynęli osadnicy niemieccy i polscy. W XIV wieku wybudowano ratusz, kościół i szpital, a w drugiej połowie XIV w. otoczono miasto murami z basztami i bramami. Jan z Miśni w 1350 r. wybrał miasto na siedzibę dla biskupów warmińskich, co przyczyniło się do jego dalszego rozwoju.

0 Articles

Nothing found!

It looks like nothing was found here!

Miejsce na reklamę