Jezioro Burdąskie, położone w gminie Jedwabno, jest charakterystycznym przykładem mazurskiego zbiornika wodnego. Z powierzchnią 39.10 ha, płytkimi wodami i równym dnem, jezioro stanowi cenne miejsce dla ekosystemu oraz lokalnej społeczności.

Charakterystyka jeziora

Położone na wysokości 128.1 m n.p.m., Jezioro Burdąskie charakteryzuje się maksymalną głębokością 5.5 metra i średnią głębokością 2.8 metra, co czyni je stosunkowo płytkim. Długość jeziora wynosi 1170 metrów, a szerokość 550 metrów. Linia brzegowa o długości 2940 metrów i wskaźnik rozwoju linii brzegowej 1.33 świadczą o mało rozwiniętej linii brzegowej, z przeważającymi niskimi, miejscami podmokłymi brzegami. Niewielkie odcinki południowo-wschodnich brzegów są nieco wyższe.

Środowisko naturalne

Otoczenie jeziora to głównie łąki i pola, a od północy graniczy z zabudowaniami wsi Burdąg. Taka różnorodność krajobrazu sprzyja bogatej faunie i florze, czyniąc jezioro atrakcyjnym dla obserwatorów przyrody. Objętość wody w zbiorniku wynosi 1094.8 tys. m³, a wskaźnik odsłonięcia na poziomie 14.0 wskazuje na umiarkowaną ekspozycję na działanie wiatru.