Jezioro Bielewo, znajdujące się około 10 km na północ od Orzysza, w gminie Miłki na Mazurach, jest atrakcyjnym miejscem dla miłośników przyrody i wędkarstwa. Z powierzchnią 58,90 ha i rozwiniętą linią brzegową, zbiornik oferuje zarówno malownicze widoki, jak i doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych.

Charakterystyka jeziora

Położone na wysokości 145,9 m n.p.m., Jezioro Bielewo charakteryzuje się zróżnicowanym dnem i brzegami. Zachodnia strona ma łagodne stoki, podczas gdy wschodnia stromo opada ku głębi jeziora. Pagórkowate, urozmaicone brzegi, miejscami wysokie i strome, a miejscami niskie i płaskie, tworzą urokliwy krajobraz, który łączy pola i łąki z wodnymi przestrzeniami.

Parametry hydrologiczne

Jezioro posiada maksymalną głębokość 29,5 m i średnią głębokość 7,3 m, co świadczy o jego dużych zasobach wodnych i zróżnicowanej topografii podwodnej. Długość jeziora wynosi 1450 m, a szerokość 550 m, z długością linii brzegowej 5250 m i wskaźnikiem rozwoju 1,93, co pokazuje skomplikowaną strukturę brzegów. Objętość wody w zbiorniku to 4299,7 tys. m³, a wskaźnik odsłonięcia wynoszący 8,1 wskazuje na umiarkowaną ekspozycję na wiatr.