Gdzie zjeść w Lidzbarku Warmińskim?

Gdzie zjeść w Lidzbarku Warmińskim