Bisztynek

Bisztynek to miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim. Jego nazwa wiąże się z największym głazem narzutowym w regionie. Miasto zostało założone w XIII wieku jako wieś, a prawa miejskie zostały potwierdzone w 1448 roku przez biskupa Franciszka Kuhschmalza. Do dzisiaj zachowało ono swój historyczny charakter. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bisztynek i stanowi ważne centrum turystyczne.

Początki Bisztynka sięgają 1346 roku, gdy powstała tu wieś zwana Schoneflys lub Strowangen, co oznaczapiękny potok. Mieszkańcy wsi założyli młyn, olejarnię, karczmę i kościół pod wezwaniem świętej Marty. Dopiero 30 kwietnia 1385 roku, bracia Jana i Jakub z Różnowa nadali miastu prawa miejskie, oficjalnie założając miasto. Jednak wcześniejsze zasoby i dorobek mieszkańców wsi stanowiły podstawę do założenia miasta.