Most kolejowy w Kruklankach, łączący miejscowości Węgorzewo i Olecko, był jak na swoje czasy niezwykłym osiągnięciem inżynieryjnym. Zbudowany około 1908 roku most składał się z pięciu przęseł i mógł przewozić szynobus z około 40 pasażerami.

Niestety, podczas I wojny światowej w 1915 roku wycofująca się armia rosyjska zawaliła wschodnią część mostu. Mimo to most został odbudowany przed zakończeniem wojny, choć z pewnymi zmianami konstrukcyjnymi. Ten śmiały i innowacyjny projekt powstał mniej więcej w tym samym czasie, co słynne mosty w Stańczykach, co czyni go swego rodzaju próbą przed budową pierwszego, północnego mostu w Stańczykach. Mosty w Stańczykach zostały zbudowane na wzór rzymskich akweduktów, ale przy użyciu nowoczesnych materiałów, takich jak żelbeton.

Most kolejowy w Kruklankach jest świadectwem pomysłowości i ambicji jego projektantów i budowniczych.