Piramida w Rapie, znajdująca się na Mazurach w Prusach Wschodnich, jest świadectwem rozprzestrzeniania się idei i wierzeń podczas wojen napoleońskich. W tym czasie duża mobilność wojsk i cywilów umożliwiła wymianę idei i wierzeń z całego świata. Jedną z takich idei była wiara w życie po śmierci, której przykładem była zdolność starożytnych Egipcjan do przechowywania zwłok w postaci mumii. Ta koncepcja była szczególnie fascynująca dla uczonych, którzy towarzyszyli Napoleonowi w jego wyprawie do Egiptu w 1798 roku, a idea mumifikacji szybko rozprzestrzeniła się w całej Europie.

W rezultacie w Prusach Wschodnich zaczęto wznosić grobowce w kształcie piramid, a jednym z najbardziej znanych przykładów jest Piramida w Rapie. Ten grobowiec w kształcie piramidy przypomina o rozprzestrzenianiu się idei i wierzeń w czasie wojen napoleońskich oraz o sile starożytnych Egipcjan, którzy inspirowali i wpływali na ludzi z całego świata.