Muzeum Przyrodnicze w Olsztynie jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur i poświęcone jest faunie tego regionu. Znajduje się tu imponująca kolekcja ponad 250 gatunków zwierząt, w tym największy ssak lądowy w Europie – żubr, orły, zagrożone kraby, żółwie błotne i wiele innych gatunków.

Muzeum Przyrody w Olsztynie zostało utworzone w roku 2000 w oparciu o zbiory oraz pracowników Działu Przyrody Muzeum Warmii i Mazur.

Odwiedzający muzeum mogą poznać bogatą bioróżnorodność Warmii i Mazur, dowiedzieć się o unikalnych siedliskach i ekosystemach oraz odkryć fascynujące historie zwierząt zamieszkujących ten region.

Dzięki interaktywnym eksponatom, zajęciom edukacyjnym i prezentacjom multimedialnym jest ono doskonałym sposobem na odkrycie cudów natury i piękna regionu.